Buku Zadul Qori Ilmu Tajwid Al Quran Pustaka Ibnul Jazari
Buku Zadul Qori Ilmu Tajwid Al Quran Pustaka Ibnul Jazari

Buku Zadul Qori Ilmu Tajwid Al Quran Pustaka Ibnul Jazari

 
Info
Status ( on/off ) on
Price 50000
Unit Price exp
Discount ( % ) 25
Weight ( Gram ) 220
Image ( Cover )
Buku Zadul Qori Ilmu Tajwid Al Quran Pustaka Ibnul Jazari


Image ( Gallery )
Variant
Status ( on/off ) off
Label Varian
Name Price
Varian 1
Varian 2 3.500
Varian 3 3.500
Marketplace
Status ( on/off ) on
Link Marketplace :

Buku Zadul Qori Ilmu Tajwid Al Quran Pustaka Ibnul Jazari


Spesifikasi buku :

 • Nama Produk: Ilmu Tajwid Al Quran Zadul Qori Bekal Membaca Kalam Ilahi
 • Penyusun: Abu Humaid Fauzi Bin Isnaini
 • Penerbit: Pustaka Ibnul Jazari
 • Ukuran: 15 x 23cm
 • Tebal: 136 halaman
 • Berat: 200 gram
 • CETAKAN TERBARU, HARGA BARU

Sinopsis buku :

Zadul Qori bekal membaca kalam ilahi yang disusun oleh al ustadz Abu Humaid Fauzi Bin Isnaini memberi kemudahan bagi pelajar baca al quran untuk memahami cara membaca al quran sesuai kaidah tajwid yang baik dan benar, di susun secara sistematis, mudah, dan bisa dipelajari semua kalangan karena merupakan hasil belajar dan mengajar selama beberapa waktu.

Penulis adalah salah satu pelajar yang pernah menempuh pendidikan qoriah dibeberapa masyaikh ahli qiroah dan telah memiliki beberapa ijazah sebagai bukti ilmu baca al quran didapatkan dari sumber yang terpercaya di antaranya adalah: ijazah qiroah dengan riwayat warosy, qolun ‘an nafi’ dan hafs.

Daftar Isi:

 • Bab 1 Fadilah Membaca Al Quran Dan Menghafalnya.
 • Mendapat petunjuk jalan yang paling lurus
 • Mendapat rahmat dan kesembuhan dari penyakit
 • Mendapat keuntungan berlirnpah tanpa kerugian
 • Mendapat syafaat
 • Menjadi golongan terbaik dan umat terpilih, Bersama malaikat
 • Diangkat derajatnya di dunia,meraih cita-cita terbaik
 • Mendapatkan kebaikan yang banyak dan berlipat, ditempatkan di tingkat yang tinggi di jannah
 • Bab 2 Pengantar llmu Tajwid
 • Definisi, manfaat, keutamaan ilmu tajwid
 • Peletak, sumber, cara memperolehnya
 • Hukum ilmu tajwid
 • Membaca Al Quran tanpa tajwid
 • Apakah Sah keimarnan seorang yang tidak mujawwid
 • Bab 3 Maratib Qiro’ah (Tingkatan Tempo Bacaan Al Quran)
 • Membaca dengan Luhun (nada-nada) Arab
 • Lahn jaliy dan khafiy
 • Bab 4 Adab Membaca Al Quran
 • Iklash, suci dari hadats
 • Bersih tempat, badan, pakaian, bersiwak, beristihdzah, khusvu
 • Tadabur
 • Membaca dengan tartil, berdoa di sela-sela qiraah
 • Memperindah bacaan
 • Waqaf di setiap akhir ayat, mengamalkan Al Quran
 • Menyimak, tidak memutuskan bacaan
 • Sujud sahwi, tempat-tempat, hukum dan kaifiyahnya Bab 5 Isti’adzah Dan Basmalah
 • Hukum & Cara Membaca isti’adzah (jahr/sirr)
 • Hukum membaca basmalah di awal/tengah Surat
 • Cara Menggabungkan istfadzah & basmalah
 • Cara Menyambungkan akhir surat dan awal surat
 • Bab 6 Mengenal Makhraj Huruf
 • Definisi, cara menemukan, pembagian global dari makhraj
 • Makhraj jauf
 • Makhraj halq
 • Makhraj lisan
 • Makhraj syafatan, khaisyum
 • Bab 7 Mengenal Sifat Huruf
 • Sifat lazimah & ‘aridhah
 • Perbedaan Syiddah dan Jahr
 • Alasan penggolongan huruf sebagai huruf tawassuth
 • Maratib tafkhim
 • Tingkatan qolqolah
 • Kesalahan dalam Qolqolah
 • Istitholah, Maratib Ghunnah
 • Faedah : Itmamul Harakat
 • Bab 8 I-lukum Nun Sukun Dan Tanwin
 • Faedah : ldghom Kamil/naqish pada nun sukun,
 • Faedah 1 Izh-har mutlak
 • Cara membaca Qolb
 • Tafkhim dan tarqiq suara ghurmah pad nun yang dibaca ikhfa
 • Maratib ikhfa
 • Bab 9 Hukum Mim Sukun
 • Faedah : izh-har mim sukun pada fa dan waw
 • Bab 10 Tafkhim & Tarqiq
 • Tafkhim pada alifdan lam
 • Tafkhim dan tarqiq pada huruf ro
 • Syarat ro sukun setelah kasroh dibaca tarqiq
 • Hukum ro saat waqof, ro yang dikhilafkan hukumnya
 • Faedah : Pentingnya memerhatikan tafkhim dan tarqiq pada huruf secara umum
 • Bab 11 Hukum Lam Sukun
 • Lam qomariyyah, syamsiyyah, lam fi’il, lam pada (hal) dan (bal)
 • Bab 12 Idghom Dan Sebab-Sebabnya
 • Sebab-sebab terjadinya idghom
 • Idgham shaghir dan kabir
 • Idgham kamil dan naqish
 • Bab 13 Hukum Mad & Qoshr
 • Mad far’i dengan sebab bertemu hamzah (badal, wajib, Jaiz)
 • Mad shilah
 • Mad far’i dengan sebab bertemu sukun (lazim/ aridh)
 • Derajat kekuatan pada mad far’i
 • Bab 14 Waqof & Ibtidaf
 • Pentingnya Mempelajari waqofa dan ibtida’
 • Waqof idh-thirori dan waqof ikhtiyari (tamm, kafi, hasan)
 • Waqof qobih
 • Waqof intizhari dan waqaf ikhtibari
 • Waqaf pada ta ta’nits, maqthu’ & mashul, huruf zaidah
 • Waqaf pada kalimat yang mahdzuf huruf-huruf akhirnya
 • Tiga jenis Tata Cara Waqof (suku, roum, isymam)
 • Isymam diselain waqof
 • Ragam hamzah washal dan beberapa faedah tentangnya
 • Saktah
 • Bab 15 Bunga Rampai Faedah
 • Sekilas tentang Keunggulan “Mushaf Madinah”
 • Nabr
 • Istilah-istilah Khusus (imalah, tashil, isymam, naql)
 • Riwayat Hafsh dari ‘Ashim
 • Perbedaan thariq Syatibiyah dan Thayyibah
 • Kholth
 • Syarat periwayatan Al Quran dan Ijazah Qiraatul Quran
 • Ijazah qiraah hafsh
Buku Zadul Qori Ilmu Tajwid Al Quran Pustaka Ibnul Jazari

Buku Zadul Qori Ilmu Tajwid Al Quran Pustaka Ibnul Jazari

Promo Diskon Buku Ilmu Tajwid Al Quran Zadul Qori Bekal Membaca Kalam Ilahi Karya Ustadz Fauzi Bin Isnaini.
Pesan via WhatsApp! - Proses Pemesanan Mudah ( via WhatsApp ) Instan checkout, tanpa registrasi / login.

Pesan via WhatsApp!

Proses Pemesanan Mudah ( via WhatsApp ) Instan checkout, tanpa registrasi / login.

Pengiriman Fleksibel - Insyaallah bisa dikirim dari berbagai jenis ekspedisi. Cepat, regular, kilat, kargo? Bisa!

Pengiriman Fleksibel

Insyaallah bisa dikirim dari berbagai jenis ekspedisi. Cepat, regular, kilat, kargo? Bisa!

Metode Pembayaran Lengkap - Bayar via Bank Transfer apa aja insyaallah bisa. COD juga bisa.

Metode Pembayaran Lengkap

Bayar via Bank Transfer apa aja insyaallah bisa. COD juga bisa.

Toko Atsar Media

Menjual buku-buku bermanhaj salaf. Dapatkan diskon di setiap pembelian. Barakallahu fikum

Hubungi Kami

Tasikmalaya - Sleman
Phone / WhatsApp. +6285768978610
E-mail. atsarmedia@gmail.com

Buku Zadul Qori Ilmu Tajwid Al Quran Pustaka Ibnul Jazari https://www.atsarmedia.com/2019/12/buku-zadul-qori-ilmu-tajwid-al-quran.html
( 0 ) 0